คนเราจะประหลาดใจกับจำนวนของทุนวิจัยที่ได้รับออกมาทุกปีทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชน ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะทางการแพทย์ในเรื่องนี้จริงเงินนี้ไปก่อนกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับตัวเลขที่แตกต่างของประเภทขององค์กรที่คุณอาจไม่ได้มีการพิจารณา นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์เพื่อการวิจัยสำหรับธุรกิจเพื่อที่จะช่วยให้ทั้งธุรกิจของตนเองและประสบความสำเร็จมาด้วยวิธีการเพื่อที่จะช่วยให้ผู้อื่น ต่อไปนี้เป็นบางประเภทของทุนวิจัยที่คุณอาจไม่ได้คิดเกี่ยวกับก่อน

หนึ่งในประเภทหลักของทุนวิจัยที่จะได้รับการออกในแต่ละปีเป็นเงินจริงในการพัฒนาและการผลักดันของศิลปะ นี้ไม่เพียง แต่เป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่มันมาถึงศิลปะภาพพิมพ์ แต่มันจะเป็นจริงเมื่อมันมาถึงเพลงละครเวทีและการพัฒนาชุมชน เป็นเรื่องของความเป็นจริงก็เป็นไปได้เพื่อให้คุณหาประเภทที่แตกต่างกันเหล่านี้ของทุนในจำนวนของพื้นที่ที่แตกต่างกันรวมทั้งบางองค์กรเอกชนที่พร้อมจะให้คุณให้สิทธิ์การใช้จ่ายหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของพวกเขา

ชนิดอื่นของการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการขนส่ง หลายครั้งของกองทุนประเภทนี้จะเข้าสู่การวิจัยที่จะช่วยในการพัฒนารูปแบบใหม่ของการขนส่งด้วยเหตุผลหลายประการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นองค์กรที่จะให้เงินเพื่อธุรกิจและบุคคลที่ต้องการมาด้วยวิธีที่ดีกว่าที่จะเดินทางในขณะที่ในเวลาเดียวกัน, รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เพียง แต่กองทุนสนับสนุนการวิจัยรัฐบาลเช่นนี้องค์กรเอกชนทำมันเป็นประจำเช่นกัน

เป็นอีกงานวิจัยการเกษตรอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเหล่านี้หาทุนสำหรับ หลายครั้งที่เงินทุนของประเภทนี้จะได้รับนอกภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นจริงเช่นที่ว่าจะถูกใช้โดยเกษตรกร มันอาจจะถูกกำหนดให้กับองค์กรที่ช่วยในการพัฒนารูปแบบที่แตกต่างกันของอาหารหรือเพื่อหาวิธีการเพื่อที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารที่เราจะได้เป็นที่ดีสำหรับเราที่สุด

ประเภทหนึ่งของงานวิจัยอื่น ๆ ของเงินที่เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเป็นสิ่งที่จะได้รับพลังงาน เหล่านี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาอย่างอิสระอื่น ๆ จำนวนแตกต่างกันประเภทของการวิจัยให้เช่นการเกษตรและ โดยการใช้เงินวิจัยนี้องค์กรเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนารูปแบบใหม่และแตกต่างของพลังงานหรือเพื่อหาวิธีที่จะทำให้พลังงานที่เรากำลังใช้เพิ่มเติมประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหมดทุก

ถ้าคุณอยู่ในความต้องการของการวิจัยแก่ [http://www.researchgrantsguide.com/] จะช่วยให้ค้นหาองค์กรที่จะไปหารูปแบบเฉพาะของการวิจัยที่คุณกำลังทำ แม้ว่าจะมีบางองค์กรที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับจำนวนของประเภทที่แตกต่างกันมากขึ้นแคบคุณให้การค้นหาของคุณมีแนวโน้มที่คุณจะสามารถหาทุนเพื่อการวิจัยที่คุณกำลังการแสวงหา

Advertisements